Aarup menighedsråd

Menighedsråd


Menighedsrådsmøder:
Der afholdes menighedsrådsmøde 1. gang månedligt i sognelokalerne, Bredgade 78.

Menighedsrådsvalg:
Den nuværende valgperiode går fra 1.søndag i advent 2016 til 1. søndag i advent 2020.

Første gang en person indtræder som valgt medlem af et menighedsråd, afgiver denne skriftligt menighedsrådsløftet:

 

Undertegnede erklærer herved på ære og samvittighed at ville udføre det mig betroede hverv i troskab mod den danske evangelisk-lutherske folkekirke, så at den kan byde gode vilkår for den kristne menigheds liv og vækst.

 

Formand og kontaktperson

Jan Julin

Drosselvej 12

5560 Aarup

Mobil: 9390 9079 / 2937 8638

 

Email: printmand@printmand.dk

Kirkeværge

Arne Hansen
Vibevej 6

5560 Aarup

Tlf: 6443 3410

 

 

 

Email: hansenkraft@gmail.com

Næstformand og sekretær

Rikke Steen Knudsen

Bredgade 78

5560 Aarup

Tlf: 6443 1643

Email: rsk@km.dk

Kasserer

Finn Aage Pedersen
Bredgade 8, st. th.
Bred
5492 Vissenbjerg

Email: finn_p@tdcadsl.dk

Medlem

Heidi Kimer Rasmussen
Elmevænget 3
5560 Aarup
Tlf: 2021 9515

Email: heidikimer@icloud.com

Medlem

Annette Henderson
Fuglebakken 36
5560 Aarup

Tlf: 2751 7421

Medlem

Ulla Svane Kraft
Vibevej 6
5560 Aarup
Tlf: 6443 3410
Mobil: 2160 5130

Email: hansenkraft@gmail.com

Udvalg:

Aktivitetsudvalg: Ulla Svane Kraft, Annette Henderson, Elisabeth Koch

Grill-udvalg: Jan Julin, Finn Pedersen og Annette Henderson

Håndværker- og Sognelokaleudvalg: Arne Hansen

Kirkegårdsudvalget: Alle medlemmer

Valg præsteboligudvalg: Jan Julin, Arne Hansen

Valg af valgbestyrelse: Heidi Kimer Rasmussen, Rikke Steen Knudsen,  
                                         Jan Julin

Valg af formand for valgbestyrelsen: Heidi Kimer Rasmussen

Byggeudvalg: Jan Julin, Arne Hansen