Aarup menighedsråd

Menighedsråd


Menighedsrådsmøder:
Der afholdes menighedsrådsmøde 1. gang månedligt i sognelokalerne, Bredgade 78.

Menighedsrådsvalg:
Den nuværende valgperiode går fra 1.søndag i advent 2016 til 1. søndag i advent 2020.

Første gang en person indtræder som valgt medlem af et menighedsråd, afgiver denne skriftligt menighedsrådsløftet:

 

Undertegnede erklærer herved på ære og samvittighed at ville udføre det mig betroede hverv i troskab mod den danske evangelisk-lutherske folkekirke, så at den kan byde gode vilkår for den kristne menigheds liv og vækst.

 

Formand og kontaktperson

Jan Julin

Drosselvej 12

5560 Aarup

Mobil: 9390 9079 / 2937 8638

 

Email: printmand@printmand.dk

Næstformand og sekretær

Rikke Steen Knudsen

Bredgade 78

5560 Aarup

Tlf: 6443 1643

Email: rsk@km.dk

Udvalg:

Valg af formand: 
Valg af næstformand:  

Valg af kirkeværge: 
Valg af kasserer: 

Valg af regnskabsfører: 

Valg af sekretær:                                                    

Valg af kontaktperson: 
Valg af bygningskyndig: 

Valg af underskriftsberettiget: 

Valg af stående udvalg: 

Kirkegårdsudvalget:

Valg præsteboligudvalg:, 

Valg af valgbestyrelse: 

 

Valg af formand for valgbestyrelsen: 

 

Byggeudvalg 

Jan Julin

Rikke Steen Knudsen

Jan Julin

Daniel Valentin Hansen

Niels Vestergaard
Rikke Steen Knudsen
Rikke Steen Knudsen

Poul Edvard
Jan Julin

Alle medlemmer
Jan Julin og Pia Hansen

Rikke Steen Knudsen og Jan Julin

Rikke Steen Knudsen

 

Jan Julin, Rikke Steen Knudsen, Niels Vestergaard.