Aarup menighedsråd

Menighedsråd


Menighedsrådsmøder:
Der afholdes menighedsrådsmøde 1. gang månedligt i sognelokalerne, Bredgade 78.

Menighedsrådsvalg:
Den nuværende valgperiode går fra 1.søndag i advent 2012 til 1. søndag i advent 2016.

Første gang en person indtræder som valgt medlem af et menighedsråd, afgiver denne skriftligt menighedsrådsløftet:

 

Undertegnede erklærer herved på ære og samvittighed at ville udføre det mig betroede hverv i troskab mod den danske evangelisk-lutherske folkekirke, så at den kan byde gode vilkår for den kristne menigheds liv og vækst.

 

Formand og kontaktperson

Jan Julin

Drosselvej 12

5560 Aarup


Mobil: 9390 9079

Mail: p rintmand@printmand.dk

Kirkeværge

Ulla Svane Kraft

Vibevej 6

5560 Aarup

Tlf: 6443 3410

Mobil: 2160 5130

Mail:  hansenkraft@gmail.com

 

Kasserer

Lars Hansen
Uglebjergvej 12

5560 Aarup

Tlf: 6445 1200

Mobil: 2346 7855

Mail: dnulnesor@ofir.dk

 

Næstformand og sekretær

Rikke Steen Knudsen

Bredgade 78

5560 Aarup

Tlf: 6443 1643
Mail: rsk@km.dk

 

Medlem

Heidi Kimer Rasmussen
Elmevænget 3
5560 Aarup
Tlf: 2021 9515
E-mail: heidikimer@icloud.com

Medlem

Annette Henderson
Fuglebakken 36
5560 Aarup

Tlf: 2751 7421

 

Suppleant

Pia Hansen 

Udvalg:

Aktivitetsudvalg:

Annette Henderson

Elisabeth Koch
Louise Blyme Sejersen Ross

Rikke Knudsen

 

Præstegårdsudvalg:

Jan Julin
Lars Hansen

Heidi Kimer Rasmussen

 

Kirkegårdsudvalg:

Heidi Kimer Rasmussen
Annette Henderson
 

Ulla Svane Kraft

Jan Julin Nielsen

Rikke Steen Knudsen

Lars Hansen

Louise Blyme Sejer-RossValgbestyrelse:
Annette Henderson (formand)
Heidi Kimer Rasmussen
Rikke Steen Knudsen


Håndværker- og Sognelokaleudvalg:
Lars Hansen
Heidi Kimer Rasmussen


Grilludvalg:
Annette Henderson
Heidi Kimer Rasmussen


 

Email:
Din "Flash" afspiller har brug for at blive opgraderet

For at se denne side kan du klikke her for at hente den seneste version af "Flash" fra Adobe. Når installationen er overstået kan du vende tilbage hertil og se siden.

Hvis du ser denne besked selvom du lige har opgraderet Flash så prøv at lukke alle Internet Explorer vinduer ned, start op igen og kom tilbage til denne side.