Aarup menighedsråd

Menighedsråd


Menighedsrådsmøder:
Der afholdes menighedsrådsmøde 1. gang månedligt i sognelokalerne, Bredgade 78.

Menighedsrådsvalg:
Den nuværende valgperiode går fra 1.søndag i advent 2012 til 1. søndag i advent 2016.

Første gang en person indtræder som valgt medlem af et menighedsråd, afgiver denne skriftligt menighedsrådsløftet:

 

Undertegnede erklærer herved på ære og samvittighed at ville udføre det mig betroede hverv i troskab mod den danske evangelisk-lutherske folkekirke, så at den kan byde gode vilkår for den kristne menigheds liv og vækst.

 

Formand og kontaktperson

Jan Julin

Drosselvej 12

5560 Aarup

Mobil: 9390 9079 / 2937 8638
E-mail: printmand@printmand.dk

 

Kirkeværge

Ulla Svane Kraft

Vibevej 6

5560 Aarup

Tlf: 6443 3410

Mobil: 2160 5130

E-mail: hansenkraft@gmail.com

 

 

Kasserer

Lars Hansen
Uglebjergvej 12

5560 Aarup

Tlf: 6445 1200

Mobil: 2346 7855

E-mail:dnulnesor@ofir.dk

 

Næstformand og sekretær

Rikke Steen Knudsen

Bredgade 78

5560 Aarup

Tlf: 6443 1643
E-mail: rsk@km.dk

 

 

 

Medlem

Heidi Kimer Rasmussen
Elmevænget 3
5560 Aarup
Tlf: 2021 9515
E-mail: heidikimer@icloud.com

Medlem

Annette Henderson
Fuglebakken 36
5560 Aarup

Tlf: 2751 7421

 

Suppleant

Pia Hansen 

Udvalg:

Aktivitetsudvalg:

Annette Henderson

Elisabeth Koch
Louise Blyme Sejersen Ross

Rikke Knudsen

 

Præstegårdsudvalg:

Jan Julin
Lars Hansen

Heidi Kimer Rasmussen

 

Kirkegårdsudvalg:

Heidi Kimer Rasmussen
Annette Henderson
 

Ulla Svane Kraft

Jan Julin Nielsen

Rikke Steen Knudsen

Lars Hansen

Louise Blyme Sejer-Ross


 

Valgbestyrelse:
Annette Henderson (formand)
Heidi Kimer Rasmussen
Rikke Steen Knudsen


Håndværker- og Sognelokaleudvalg:
Lars Hansen
Heidi Kimer Rasmussen


Grilludvalg:
Annette Henderson
Heidi Kimer Rasmussen