Minikonfirmander

Aarup og Rørup sogne vil i efteråret 2017 tilbyde indledende konfirmationsforberedelse til eleverne i 3. klasse. Undervisningen foregår på tværs af sogneskel, således børn fra sognene omkring Aarup og Rørup selvfølgelig også er velkomne.

 

Ideen bag den indledende konfirmationsforberedelse er at give børnene kendskab til den kristne børnelærdom og gøre dem fortrolige med kirken og dermed styrke grundlaget for den almindelige konfirmationsforberedelse i 7. klasse.

 

Undervisningsforløbet har overskriften ”Lær kristendommen at kende” og gennem et samvær med bibelfortælling, Fadervor, sange, salmer og lege vil vi prøve at lade børnene leve sig ind i det liv, der findes i folkekirke, læs mere herom på hjemmesiden www.aarupkirke.dk – Minikonfirmander.

 

Undervisningen er et tilbud til alle døbte og u-døbte børn og der er ikke krav om deltagelse, for at børnene kan deltage i konfirmationsforberedelsen i de respektive sognes konfirmandundervisning i 7. klasse. Undervisningen er et tilbud om på et tidligere tidspunkt i barnets liv at komme ind på de store livsspørgsmål, som også børn i den alder interesserer sig for.