9. december: Trompetist Thomas Buchreitz spillede både sole og med på fællessalmerne