4. september 2007: Elisabeth Koch som er korleder i samtale med Kirsten Jensen