Kirkekoret indleder Grundlovsmødet med fællessangen "Danmark nu blunder den lyse nat"