Velkommen til Aarup kirkes hjemmeside

Opdateret d. 9. april 2021


Grundet de skærpede restriktioner har Aarup menighedsråd bestemt at der må være 15 kirkegængere til gudstjenesterne. 

Der kan afholdes korte andagter, på max. 30 min., uden fællessang.

Gældende fra 8. januar 2021 


Se tidligere online gudstenester her


   Første facadesten til det nye sognehus lagt, se mere her 


 Du skal bære mundbind eller visir,
når du går til gudstjeneste, kirkelig handling, arrangement eller koncert i Aarup kirke.

Der er kommet nye regler vedrørende brugen af mundbind.
Reglerne betyder, at alle personer over 12 år (som ikke af sundhedsmæssige årsager er undtaget) skal bære mundbind eller visir, når de går ind i kirken, når de bevæger sig rundt i kirken (fx ved, vielse, dåb, udbæring af kiste o.l.), og når de forlader kirken igen. Man skal altså ikke bære mundbind, når man sidder ned eller kortvarigt står op.


Aarup kirkes præster og medarbejdere skal dog kun bære mundbind eller visir, når de ankommer til kirken, og når de forlader den igen. Det er frivilligt om præsterne og medarbejdere derudover ønsker at anvende mundbind eller visir i løbet af gudstjenesten eller den kirkelige handling. 

Dette gælder alle gudstjenester, kirkelige handlinger, koncerter og arrangementer i Aarup kirke. Det samme gælder også undervisning, kor, møder, besøg på kirkekontoret og arrangementer i Sognelokalerne i Bredgade, samt i graverhuset, hvor der er offentlig adgang.

Tag mundbindet eller visiret på, inden du går ind i kirken, Sognelokalerne eller graverhuset. Skulle du have glemt mundbind eller visir, kan du ved henvendelse til en af kirkens medarbejdere få et mundbind udleveret, inden du går ind.

Med venlig hilsen Aarup menighedsråd


 Genåbning af Aarup kirke

Grundet COVID-19 stadig er iblandt os, vil der den kommende tid være et begrænset deltagerantal ved gudstjenester, vielser og bisættelser/begravelser i Rørup kirke

Nedenstående er retningslinjer, som skal sikre en god, velordnet og ansvarlig afholdelse af gudstjenester, såvel som kirkelige handlinger. Retningslinjerne er gældende fra 23. oktober 2020. 

  • Deltagerantal: maksimalt  15  personer 

 Kirken åbnes først 20 minutter før gudstjenesten eller den kirkelige handling

  • Pladser: Placering efter graver/kirketjeners anvisninger eller efter forud indgået aftale. Hver anden kirkebænk friholdes, således der vil være mindst 2 meter afstand mellem kirkegængerne, dog kan personer i samme husstand sidde sammen (tæller med i det samlede antal kirkegængere). Siddepladserne vil enten være markeret med salmesangsark eller navneseddel.
  • Kirkelige handlinger: Deltagelse sker efter indbydelse fra brudeparret, således det maksimale deltagerantal overholdes
  • Begravelser/bisættelser: deltagelse sker efter indbydelse, således det maksimale deltagerantal overholdes. Dette aftales mellem de pårørende, bedemanden og kirken.
  • Ind og udgang: Ved indgang og udgang gennem våbenhuset skal afstand mellem personer iagttages med særligt hensyn til personer i risikogruppe. Ophold i våbenhuset er ikke tilladt. Maksimalt 2 personer kan følges ad.
  • Hygiejne: Håndsprit, som er opsat i våbenhuset skal benyttes ved indgang og udgang. Salmeark og evt. kleenex eller lign. medtages og lægges i den opstillede skraldespand.
  • Samling udenfor kirken: Forsamlingsforbuddet på maksimalt 5 personer gælder ved gudstjenester og kirkelige handlinger, mens ved begravelser og bisættelser er dette ophævet, dog bør begravelsesfølget påse at der er en afstand på mindst 2 meter. 
  • Toilet: Under gudstjenester og kirkelige handlinger vil toilettet i kirken være tilgængeligt.
  • Kirken vil være aflåst når der ikke er gudstjeneste, kirkelig handling eller begravelse/bisættelse.
  • Sundhedsmyndighedernes råd og vejledninger ang. afstand og god hygiejne skal følges.

Vel mødt i Aarup kirke!


 Toilettet i kirken er midlertidigt lukket pga. coronasituationen


 NYT Telefonnummer til kirkekontoret: 29 47 18 07 

 Sognepræst Rikke Knudsen træffes stadig på tlf. 6443 1643 


Hør salmemelodier på:  http://www.dendanskesalmebogonline.dk.

 
 
Webmaster: Aarup menighedsråd,  Kuno Ringer (kuri@km.dk) og Rikke Steen Knudsen (rsk@km.dk)
 
NB. Al gengivelse at hjemmesidens indhold må kun ske efter forudgående aftale med webmaster