Gudstjenestetider

 

September

Søndag      d. 27.         16. s. e. trinitatis         10.15              
Søndag      d. 27.         16. s. e. trinitatis         15.00 (Høst) 

Oktober

Søndag      d.   4.         17. s. e. trinitatis         ingen                         
Søndag      d. 11.         18. s. e. trinitatis         10.15             
Søndag      d. 11.         18. s. e. trinitatis         11.30                
Søndag      d. 18.         19. s. e. trinitatis         11.30                        
Søndag      d. 25.         20. s. e. trinitatis         ingen                          
                 

November

Søndag      d.   1.         21. s. e. trinitatis         10.15 
Søndag      d.   8.         22. s. e. trinitatis         10.15 
Søndag      d.   8.         22. s. e. trinitatis         11.30 
Søndag      d.   8.         Alle helgen                  19.00  
Søndag      d. 15.         23. s. e. trinitatis           9.30 (JV)       
Søndag      d. 22.         Koncert                        15.00  
Søndag      d. 29.         1. s. i advent                 9.00

 

JV: John Vestergaard