Gudstjenestetider

 

 

Juni

Søndag d.   20.                3. s. e. trinitatis                10.15
Søndag d.   27.                4. s. e. trinitatis                  9.30 (JV)                       

 Juli

Søndag d.     4.                 5. s. e. trinitatis                10.15
Søndag d.   11.                 6. s. e. trinitatis                ingen
Søndag d.   18.                 7. s. e. trinitatis                10.15
Søndag d.   25.                 8. s. e. trinitatis                ingen                                 

August

Søndag d.     1.                  9. s. e. trinitatis                 9.30 (JV)
Søndag d.     8.                10. s. e. trinitatis               ingen
Søndag d.   15.                11. s. e. trinitatis              10.15
Søndag d.   15.                11. s. e. trinitatis              11.30
Søndag d.   22.                12. s. e. trinitatis              ingen
Lørdag d.    28.                Konfirmation                       9.30
Lørdag d.    28.                Konfirmation                     11.00
Lørdag d.    28.                Konfirmation                     12.30
Søndag d.   29.                Konfirmation                      10.00                                 

       

JV: John Vestergaard