Gudstjenestetider

 

 

September

Søndag d.   19.          16. s. e. trinitatis              10.15
Søndag d.   26.          17. s. e. trinitatis              11.30
Søndag d.   26.          17. s. e. trinitatis               14.00 (HØST)             

     

JV: John Vestergaard