Gudstjenestetider

------------------    OKTOBER    ---------------------------

Søndag d. 21.       21. s. e. trinitatis            9.00 (JV)
Søndag d. 28.       22. s. e. trinitatis          10.15

------------------   NOVEMBER   ---------------------------

Søndag d.   4.       Alle Helgen                   19.00
Søndag d. 11.       24. s. e. trinitatis          10.15 
Søndag d. 28.       25. s. e. trinitatis          ingen
Søndag d. 25.       S. s. i kirkeåret               9.00 (JV)

------------------   DECEMBER   ---------------------------

Søndag d.   2.       1. s. i advent                10.15
Søndag d.   9.       2. s. i advent                17.00 

 

JV: John Vestergaard