Gudstjenestetider

 

Januar

Søndag d.   23.                3. s. e. H3K                       10.15
Søndag d.   30.                4. s. e. H3K                       11.30      

 

     

* John Vestergaard