Gudstjenestetider

-------------------  JUNI -----------------------------

Søndag d. 16       Trinitatis                     10.15 (Indskriv)
Søndag d. 23       1. s. e. trinitatis           10.15
Søndag d. 30       2. s. e. trinitatis           ingen                        

  ------------------  JULI -----------------------------

Søndag d.   7       3. s. e. trinitatis           10.15
Søndag d. 14       4. s. e. trinitatis            ingen
Søndag d. 21       5. s. e. trinitatis           10.15
Søndag d. 28       6. s. e. trinitatis           ingen                         

  ------------------  AUGUST -----------------------------

Søndag d.   4       7. s. e. trinitatis           9.30 (JV)
Søndag d. 11       8. s. e. trinitatis           ingen
Søndag d. 18       9. s. e. trinitatis           10.15
Søndag d. 25     10. s. e. trinitatis         11.30                          

 

 

JV: John Vestergaard