SYNGEPIGERNE

AARUP/RØRUP KIRKERS BØRNE– og UNGDOMSKOR.

Gennem de seneste 8 år har der været børne- og ungdomskorarbejde i Aarup og Rørup Pastorat under ledelse af organist Elisabeth Koch.

Koret består pt. af børn og unge i alderen 10 til 19 år hvoraf en del har sunget i flere sæsoner.

Koret medvirker til forskellige højtider i de 2 kirker: høst, miniafslutning, fastelavn, palmesøndag, spaghetti-gudstjenester, juleaften og konfirmationer samt til luciaoptog i Aarup kirke og på plejehjemmet.

Kormedlemmerne kan deltage i korstævner arrangeret af Folkekirkens Ungdomskor. Her har nogle af højdepunkterne været et stævne med Sigurd Barrett.

Koret øver hver onsdag efter skoletid i Sognelokalerne.
I slutningen af hver korprøve er der altid tid til en lille forfriskning og lidt hyggesnak.

Hvis du har lyst til at synge i kirkekor, kan du henvende og tilmelde dig til organist Elisabeth Koch tlf. 24 83 58 48.