De 9 læsninger og Luciaoptog i Aarup kirke

 
 Atter i år afholdes musikgudstjeneste med ”De 9 læsninger” i Aarup kirke søndag d. 10. december kl. 17.00 som en smuk forberedelse til julens dejlige højtid. ”De 9 læsninger” er oprindelig en engelsk tradition og har de seneste år i Danmark ”bidt sig fast” som en dejlig før-jule-begivenhed, der giver anledning til hygge, samvær omkring fællessang, samt frem for alt en stund med afkobling og fordybelse midt i Juletravlheden.

Gennem de 9 bibelske læsninger føres vi fra Skabelsen og Syndefaldet, via profetierne og Mariæ Bebudelse frem til julens store begivenhed, Jesu fødsel, hyrderne på marken og besøget af De tre vise mænd og læsningerne afsluttes med den smukke Filipperbrevshymne, som skildrer julens fremtidsperspektiv. Læserne er medlemmer fra Aarups nytiltrådte menighedsråd, samt Syngepigerne og minikonfirmandpiger. De 9 læsninger indledes i år med Syngepigernes og minikonfirmandpigernes Luciaoptog. På tværs af generationerne vil Voksenkoret og Syngepigerne medvirke mellem læsningerne med korindslag, ligesom der også vil være fællessang.   

 

Julekrybbespil i Aarup og Rørup kirker

 
Konfirmanderne fra Aarup og Rørup sogne
spiller julekrybbespil i Aarup kirke.
Onsdag d. 13. december for børnehaverne og torsdag d. 14. december for Aarupskolens 0. og 1 . årgang, begge dage kl. 10.00. Samt torsdag d. 14. december kl. 18.30 i Rørup kirke.
Kirkenisseaben Børge, den romerske kejser Augustus og ærkeenglen Gabriel vil tage børn og barnlige sjæle med på en forunderlig rejse, som både går til himlen, til Betle  hems byport og til den lille stald ude på marken, hvor Jesusbarnet bliver født julenat, - alt sammen krydret med kendte julesange og salmer, samt flotte kostumer.
Alle er velkommen til en skøn ”rejse mod Glæden”.

 

Lucia på Holmely

 Lørdag d. 9. december kl. 14.30

går Syngepigerne Lucia på Holmely.

Skolejul i Aarup kirke

Onsdag d. 20. december kl. 10.00

Er der juleafslutningsgudstjeneste for Aarup skolens børn

 

 Syng Julen ind

  Som sidste år synges Julen ind i Aarup kirke,

  lørdag d. 23. december kl. 14.00
ved   kirkesanger Kuno Ringer , som bl.a. vil   synge Christmas Carols.
  Derudover vil julens dejlige salmer og sange   blive sunget af menigheden som fællessalmer. 

 
  Efterfølgende byder Aarup menighedsråd på   æbleskiver og gløgg i Sognelokalerne, hvor  
  der samtidig vil blive rig lejlighed til at ønske   naboer og venner en rigtig  glædelig jul.