Regulativ for kirkegården Aarup Kirke

takster 2018

Kirkegårdstakster

I Assens Provsti har vi i 2014 lavet et omfattende arbejde, for at definere tids- og materialeforbrug for ydelserne på vore kirkegårde. 

Resultatet er nedenstående ydelseskatalog, som vil være gældende for hele Assens provsti fra 01.12.2017. 

https://www.assensprovsti.dk/Gias/Kirkegårdstakster%20for%202018.pdf

 

Information til brugerne

https://www.assensprovsti.dk/pdf/Kirkegaardene-Assens-Provsti.pdf