Næste møde er den 2 maj 2018 kl19.00

2018.02.00

 

Afbud:

 

2018.02.01

 

Godk. dagsorden

Referent 

ordstyrer

 

2018.02.02

 

Status på økonomi.

Godkendelse af foreløbigt budget for 2019

 

 

2018.02.03

 

Person data forordningen

2018.02.04

 

MEDDELELSER:

Formand:

Præsten:

 

 

 

 

Kontaktperson:

 

 

 

 

Kirkeværge:

 

 

Aktivitetsudvalg

2018.02.05

 

Hvad rører sig / kommende aktiviteter 

2018.02.06

 

Status på sognehus

2018.02.07

 

Foto til hjemmeside

2018.02.08

 

Nyt sognehus / byggeudvalg

2018.02.09

 

Eventuelt