Næste møde er den 12 juni kl 17.00 - 19.00

2018.06.00

 

Afbud:

 

 

2018.06.01

 

Godk. dagsorden

Referent 

ordstyrer

 

 

2018.06.02

 

Status på økonomi.

Godkendelse af foreløbigt budget for 2019

 

 

 

2018.06.03

 

Foto til hjemmeside

 

2018.06.04

 

MEDDELELSER:

Formand:

Præsten:

 

 

 

 

Kontaktperson:

 

 

 

 

Kirkeværge:

 

 

Aktivitetsudvalg

 

 

 

 

 

 

 

2018.06.05

 

Hvad rører sig / kommende aktiviteter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018.06.06

 

Eventuelt