næste møder

24. jan 2018

møde den 24. jan 2018 kl19.00

2018.01.00

 

Afbud:

 

 

2018.01.01

 

Godk. dagsorden

Referent

ordstyrer

 

 

2018.01.02

 

Status på økonomi.

 

 

2018.01.03

 

Status på graverhus

 

2018.01.04

 

MEDDELELSER:

Formand:

Præsten:

 

 

 

 

Kontaktperson:

 

 

 

 

Kirkeværge:

 

 

Aktivitetsudvalg

 

 

 

 

 

 

 

2018.01.05

 

Hvad rører sig / kommende aktiviteter -

 

2018.01.06

 

Gudstjenester / kirketjener

 

2018.01.07

 

Fællesmøde 6 feb

 

2018.01.08

 

Nyt sognehus / byggeudvalg

 

2018.01.09

 

Foto til hjemmeside

 

2018.01.10

 

Eventuelt