næste møder

19. sep

24. okt

29. nov

møde den 24 okt kl19.00

                      

                                                                                      

2017.10.00

 

Afbud:

 

 

2017.10.01

 

Godk. dagsorden

Referent

 

 

2017.10.02

 

Status på økonomi.

 

 

2017.10.03

 

Status på graverhus

 

2017.10.04

 

MEDDELELSER:

Formand:

Præsten:

 

 

 

 

Kontaktperson:

 

 

 

 

Kirkeværge:

 

 

Aktivitetsudvalg

 

 

 

 

 

 

 

2017.10.05

 

Hvad rører sig / kommende aktiviteter -

 

2017.10.06

 

Multimaskine til kirkegården

 

 

2017.10.07

 

-

 

2017.10.08

 

-

 

2017.10.9

 

-

 

2017.10.10

 

-

 

 

2017.10.11

 

Eventuelt

.