• Sognepræst:
  Rikke Steen Knudsen
  Kirkegade 5A
  5560 Aarup
  tlf: 6443 1643

 • Sognepræst:
  John Vestergaard
  Chr. Richardtsvej 25, Ørsted
  5620 Glamsbjerg
  Tlf. 64 45 10 33 • Graver:
  Heidi Reus
  tlf: 2125 2565

  Træffes også på kirkegården

Kontakt via e-mail

Sognepræst:                                                       Sognepræst:                                                       Graver:
Rikke Steen Knudsen                                        John Vestergaard                                              
mail: rsk@km.dk                                               mail: jvn@km.dk                                                 mail: graver@aarupkirke.dk              mail: pastor@aarupkirke.dk

 

 

 • Organist:
  Elisabeth Koch
  Blommehaven 21
  5560 Aarup
  mobil: 2483 5848

 • Kirkesanger:
  Kuno Ringer

 • Kordegn:
  Kuno Ringer
  Kirkegade 5A
  5560 Aarup
  tlf: 29 47 18 07

  Træffetid tirsdag og fredag fra 9.00 - 13.00.

Kontakt via e-mail

Organist:                                                         Kirkesanger:                                                            Kordegn:
Elisabeth Koch                                               Kuno Ringer                                                            Kuno Ringer
mail: organist@aarupkirke.dk                     mail: kirkesanger@aarupkirke.dk                       mail: kuri@km.dk

 

 

 • Regnskabsfører:
  Niels Vestergaard
  Kirkegade 5A
  5560 Aarup
  tlf: 2892 3610

 • Graver:
  Heidi Reus
  Tlf. 21 25 25 65

 • Graver-medhjælper:
  Jesper Nielsen

Kontakt via e-mail

Regnskabsfører:                                             Graver:
Niels Vestergaard                                           Heidi Reus
mail: aarupkirke@live.dk                               mail: graverne@live.dk