Persondataforordningen

vi gør meget ud af at vi opbevare dine data korrekt og følger Persondata forordningen

hvis der der spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte mig direkte på 2937 8638

Vi har i menighedsrådet udarbejdet en GDPR politik, som du her finder et udrag af - ønsker du at se hele vores politik, er du velkommen til at få den tilsendt.

hvis du ser/oplever noget her på siden som striger mod GDPR, eller du ønsker at få billeder slettet, så kan du altid kontakte web master 

de bedste hilsner 

Jan Julin

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Persondataforordningen

 

Vejledning Aarup kirke.                                                                        Aarup 11. Marts 2018

 

25. maj træder en ny persondataforordning i kraft. Den skal styrke og ensrette beskyttelsen af personoplysninger i EU, og da menighedsrådene – især som arbejdsgivere – har med personlige informationer om medarbejdere at gøre, har de regler også konsekvenser i folkekirken. 

For menighedsrådenes vedkommende vil langt de fleste opgaver, som forordningen kaster af sig, blive løst fra centralt hold. Det gøres ved, at de systemer, som Folkekirkens It stiller til rådighed lever op til de nye regler. 

For de systemer, som menighedsrådene selv anskaffer og hvori der behandles persondata, eksempelvis kirkegårdssystemer, agerer menighedsrådene som ”den dataansvarlige”. I de tilfælde skal vi sikre, at vi overholder GDPR.

En ting er at have styr på sine data og informationer, noget andet er overblikket over adgangen til dem. Med den nye forordning stilles der større krav til sikkerheden om, hvem der kan se hvilke informationer, og derfor er en større oprydning på vej i hvem der har adgang til Den Digitale Arbejdsplads og de tilhørende systemer. Oprydningen skal være på plads 25. maj.

Der skelnes imellem ”personfølsomme” oplysninger og alm data – det er de person følsomme oplysninger som vi skal forholde os til. Det er oplysninger som:

 

  • CPR
  • Ansættelse-kontrakter
  • Lønforhold, herunder lønsedler
  • MUS samtaler 
  • APV samtaler
  • Syge samtaler
  • Politisk overbevisning / seksualitet

 

Ansøgninger – sendes altid til menighedsrådet officielle mail adresse 

Ansættelse kontrakter, lønforhold, MUS skal sendes/modtages på den officiel mailadresse ”fortroligheds postkassen” - 9075fortrolig@sogn.dk

 

Job ansøgninger, vil blive slettet når jobbet er besat.

 

Der kan af hensyn til arkiv og det daglige virke være nødvendigt at opbevare personlig data på computeren, disse skal enten opbevares på den digitale arbejdsplads eller på den af menighedsrådet udleveret computer

 

Når de ikke længer er til brug for det daglige virke, skal alle person oplysninger destrueres på forsvarlig vis, senest 6 mdr. efter sidste ”brug” af disse data.

 

Der kan af hensyn til det daglige virke være nødvendigt, at opbevare printet kopi af personfølesomme data, disse skal opbevares forsvarligt, så der ikke er tilgang til disse oplysninger for uvedkommende.

 

Når de ikke længer er til brug for det daglige virke, skal alle person oplysninger destrueres på forsvarlig vis, senest 6 mdr. efter sidste ”brug” af disse data – den alm dagsrenovering er ikke godkendt

Formandens side

 8. dec 2014


Der er nye fælles takster på ydelser på kirkegården, alle ydelser/priser er tilrettet så de er ens i hele Assens provsti


Priserne ligger på sin egen side, her på hjemmesiden,med samlet prisoversigt

Mvh

Jan Julin