Aarup kirke, Kirkegade 11, 5560 Aarup

Konfirmation i Aarup kirke

Velkommen til
Aarup kirkes
hjemmeside


Opdateret: 26. maj   2015  


konfirmation i Aarup kirke lørdag d. 25. april - læs mere herom under punktet "Lørdagskonfirmation


konfirmation i Aarup kirke d. 26 april  - læs mere herom under punktet

"Konfirmation Søndag"Babysalmesang i Aarup kirke

For børn i alderen 0 – 11 mdr. og deres forældre.
7 torsdage kl. 10.00 – 11.00.
Første gang: Torsdag d. 30. april.
Tilmelding: organist Elisabeth Koch,
mobil 2483 5848, 
mail: eack@stofanet.dk
Tilbuddet er gratis og kræver ingen sangforudsætninger.

Palmesøndag med minikonfirmandafslutning-
læs mere herom under punktet "Miniafslutning"


Læs minikonfirmanddagbogen og se billederne under punktet "minikonfirmand"

     


Så er det nye kirkeblad for maj - august 2015 udkommet - bladet kan hentes i Meny, på biblioteket, i Sognelokalerne, i kirken eller læses her på hjemmesiden.

Salmernes tekster og melodier kan findes  på hjemmesiden   www.dendanskesalmebogonline.dk


Webmaster: Jan Julin, formand@aarupkirke.dk, Kuno Ringer, kuri@km.dk og Rikke Knudsen, rsk@km.dk

 

 

NB: Al gengivelse af hjemmesidens indhold må kun ske efter forudgående aftale med webmaster.