Velkommen til Aarup kirkes hjemmeside

Opdateret d. 23. oktober  2020


NYT Kirkeblad for Aarup og Rørup sogne

Oktober - november 2020 er udkommet!

Læs det her 


Toilettet i Aarup kirke er pt. lukket i dagtimerne p.g.a. coronapandemien


Genåbning af Aarup kirke

  Grundet COVID-19 stadig er iblandt os, vil der den kommende tid være et begrænset deltagerantal ved gudstjenester, vielser og bisættelser/begravelser i Aarup kirke

Nedenstående er retningslinjer, som skal sikre en god, velordnet og ansvarlig afholdelse af gudstjenester, såvel som kirkelige handlinger. Retningslinjerne er gældende fra 23. oktober 2020.

 Deltagerantal: maksimalt 30  personer (med fællessang)

                       maksimalt 60 personer (uden fællessang)

 Kirken åbnes først 20 minutter før gudstjenesten eller den kirkelige handling

 • Pladser: Placering efter graver/kirketjeners anvisninger eller efter forud indgået aftale. Hver anden kirkebænk friholdes, således der vil være mindst 2 meter afstand mellem kirkegængerne, dog kan personer i samme husstand sidde sammen (tæller med i det samlede antal kirkegængere). Siddepladserne vil enten være markeret med salmesangsark eller navneseddel.
 • Gudstjenester: Deltagelse kan ske efter forudgående tilmelding til kordegn Kuno Ringer fredag ml. kl. 9-13 på tlf. 29471807 eller til Rikke præst 64431643. Tilmelding kan også ske på mail på rsk@km.dk.
  Når man ikke telefonisk tilmelding inden gudstjenesten, er man velkommen til at komme forbi og forhøre sig om der evt. er ledige pladser.
 • Kirkelige handlinger: Deltagelse sker efter indbydelse fra brudeparret, således det maksimaledeltagerantal overholdes.
 • Begravelser/bisættelser: deltagelse sker efter indbydelse, således det maksimale deltagerantal overholdes. Dette aftales mellem de pårørende, bedemanden og kirken.
 • Ind og udgang: Ved indgang og udgang gennem våbenhuset skal afstand mellem personer iagttages med særligt hensyn til personer i risikogruppe. Ophold i våbenhuset er ikke tilladt. Maksimalt 2 personer kan følges ad.Hygiejne: Håndsprit, som er opsat i våbenhuset skal benyttes ved indgang og udgang. 
 • Salmeark og evt. kleenex eller lign. medtages og lægges i den opstillede skraldespand.
 • Samling udenfor kirken: Forsamlingsforbuddet på maksimalt 10. personer gælder ved
  gudstjenester og kirkelige handlinger, mens ved begravelser og bisættelser er dette ophævet, dog bør begravelsesfølget påse at afstanden på mindst 1 meter (2 meter ved sang og høj tale) overholdes.
 • Toilet: Under gudstjenester og kirkelige handlinger vil toilettet være tilgængeligt.
 • Kirken vil være aflåst når der ikke er gudstjeneste, kirkelig handling eller begravelse/bisættelse.

 Sundhedsmyndighedernes råd og vejledninger ang. afstand og god hygiejne skal følges.

 Vel mødt i Aarup kirke!


   NYT Telefonnummer til kirkekontoret:

29 47 18 07 

 

Sognepræst Rikke Knudsen

træffes stadig på

tlf. 64 43 16 43


 Webmaster: Jan Julin, formand@aarupkirke.dk, Kuno Ringer, kuri@km.dk og Rikke Knudsen, rsk@km.dk

 

 NB: Al gengivelse af hjemmesidens indhold må kun ske efter forudgående aftale med webmaster.