Aarup kirke, Kirkegade 11, 5560 Aarup

Sogneudflugt 2015

Velkommen til
Aarup kirkes
hjemmeside


Opdateret: 18. august    2015  


Så er det nye kirkeblad for august-september 2015 udkommet - bladet kan hentes i Meny, på biblioteket, i Sognelokalerne, i kirken eller læses her på hjemmesiden.Gravermedhjælper

 

 

Stillingen som gravermedhjælper ved Aarup Kirkegård er ledig pr. 1. August 2014, eller snarest derefter.

 

Stillingen er på 32 timer pr. mdr. Aflønningen sker på timebasis. Timerne i en arbejdsuge kan variere henover året afhængig af opgaver og årstid.

 

 

Vi forventer, at du:

 

  • kan arbejde selvstændigt
  • kan påtage dig kirketjeneste
  • kan påtage dig rengøring af kirke og sognelokaler
  • er ansvarsbevidst
  • er venlig og imødekommende
  • har erfaring og interesse i arbejde med grønne områder

 

Aarup Sogn har ca 2300 antal indbyggere, 4 antal ansatte i sognet. Sognet er kendetegnet ved mange kirkelige aktiviteter og et  aktivt menighedsliv

 

Ansættelse og aflønning sker efter Overenskomst for gravermedhjælpere på landsbykirkegårde indgået mellem Kirkeministeriet og Fagligt Fælles Forbund. Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

 

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Graver Ingelise Flöche Madsen på telefonnummer 2125 2565

 

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Aarup kirke på mail: aarupkirke@live.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 20. Juli 2015

 

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted løbende. Derfor opfordrer vi til at du sender din ansøgning så hurtigt som muligt, da vi ønsker, at besætte stilling så snart det er muligt

 

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.

 
Sognetur søndag d. 6. septemberSå er det nye kirkeblad for august-september 2015 udkommet - bladet kan hentes i Meny, på biblioteket, i Sognelokalerne, i kirken eller læses her på hjemmesiden.

Salmernes tekster og melodier kan findes  på hjemmesiden   www.dendanskesalmebogonline.dk


Webmaster: Jan Julin, formand@aarupkirke.dk, Kuno Ringer, kuri@km.dk og Rikke Knudsen, rsk@km.dk

 

 

NB: Al gengivelse af hjemmesidens indhold må kun ske efter forudgående aftale med webmaster.