Velkommen til Aarup kirkes hjemmeside

Opdateret d. 11. august  2020


NYT Kirkeblad for Aarup og Rørup sogne

Juli - september 2020 er udkommet!

Læs det her 


Genåbning af Aarup kirke

 Grundet COVID-19 stadig er iblandt os, vil der den kommende tid være et begrænset deltagerantal ved gudstjenester, vielser og bisættelser/begravelser i Aarup kirke

Nedenstående er retningslinjer, som skal sikre en god, velordnet og ansvarlig afholdelse af gudstjenester, såvel som kirkelige handlinger. Retningslinjerne er gældende fra 18. maj 2020.

 Deltagerantal: maksimalt 18  personer

 Kirken åbnes først 20 minutter før gudstjenesten eller den kirkelige handling

 • Pladser: Placering efter graver/kirketjeners anvisninger eller efter forud indgået aftale. Hver anden kirkebænk friholdes, således der vil være mindst 2 meter afstand mellem kirkegængerne, dog kan personer i samme husstand sidde sammen (tæller med i det samlede antal kirkegængere). Siddepladserne vil enten være markeret med salmesangsark eller navneseddel.
 • Gudstjenester: Deltagelse kan ske efter forudgående tilmelding til kordegn Kuno Ringer fredag ml. kl. 9-13 på tlf. 29471807 eller til Rikke præst 64431643. Tilmelding kan også ske på mail på rsk@km.dk.
  Når man ikke telefonisk tilmelding inden gudstjenesten, er man velkommen til at komme forbi og forhøre sig om der evt. er ledige pladser.
 • Kirkelige handlinger: Deltagelse sker efter indbydelse fra brudeparret, således det maksimaledeltagerantal overholdes.
 • Begravelser/bisættelser: deltagelse sker efter indbydelse, således det maksimale deltagerantal overholdes. Dette aftales mellem de pårørende, bedemanden og kirken.
 • Ind og udgang: Ved indgang og udgang gennem våbenhuset skal afstand mellem personer iagttages med særligt hensyn til personer i risikogruppe. Ophold i våbenhuset er ikke tilladt. Maksimalt 2 personer kan følges ad.Hygiejne: Håndsprit, som er opsat i våbenhuset skal benyttes ved indgang og udgang. 
 • Salmeark og evt. kleenex eller lign. medtages og lægges i den opstillede skraldespand.
 • Samling udenfor kirken: Forsamlingsforbuddet på maksimalt 10. personer gælder ved
  gudstjenester og kirkelige handlinger, mens ved begravelser og bisættelser er dette ophævet, dog bør begravelsesfølget påse at afstanden på mindst 1 meter (2 meter ved sang og høj tale) overholdes.
 • Toilet: Under gudstjenester og kirkelige handlinger vil toilettet være tilgængeligt.
 • Kirken vil være aflåst når der ikke er gudstjeneste, kirkelig handling eller begravelse/bisættelse.

 Sundhedsmyndighedernes råd og vejledninger ang. afstand og god hygiejne skal følges.

 Vel mødt i Aarup kirke!


   Andagt 5. s.e.påske: https://youtu.be/LyKNfbAistY

 

Sidste andagt, omend noget forsinket i dag, så det bliver snarere en aftensandagt i stedet, før pastoratets kirker åbner igen for gudstjenester søndag d. 24. maj.Første gudstjeneste i pastoratet bliver i Rørup kirke søndag d. 24. maj kl. 9.30 ved John Vestergaard, så vel mødt!.Jeg prædiker første gang i Aarup og Rørup kirker pinsedag kl. 10.15 i Aarup kirke og kl. 11.30 i Rørup kirke. Elisabeth, Kuno, Karen og jeg takker for opbakningen de seneste 7 uger til de andagter der har været udsendt som videoer. Vi er kun glade amatører og vi har hen ad vejen lært en masse om optagelsesformer, lyd og billeder, som forhåbentlig også er kommet menighederne til gode....Nu glæder vi os alle til at kunne møde menighederne igen i Aarup og Rørup kirker "live" d. 24. maj ved John Vestergaard i Rørup og Pinsedag i begge kirker ved mig.....der vil dog være restriktioner hvad angår kirkegængerantal, afstand, liturgi, samt salmesang, men herom når retningslinjerne offentliggøres fra kirkeministriet og biskopperne....vi venter stadig og aner endnu ikke helt hvordan det kommer til at foregå .I løbet af den kommende uge, når de nye retningslinjer for gudstjenesterne foreligger fra kirkeministeriet, vil der også udkomme et nyt kirkeblad, som beskriver disse nye retningslinjer. Kirkebladet vil være at finde i butikkerne i Aarup og i kirkernes våbenhuse. Atter en gang rigtig mange tak for tålmodigheden mens kirkernes døre har været lukket grundet Coronakrisen, vi har gjort hvad vi kunne for at kunne være sammen.....hver for sig! Rikke Knudsen

 

Andagt 4. s.e.påske: https://youtu.be/7E6hUQ4o12o

 

Markering af 75 året for Befrielsensaftenen kan ses på følgende link: https://youtu.be/DWB2WiyxCFA


At afholde gudstjeneste i Aarup kirke vil fra d. 18. maj igen være muligt efter de af regeringen og sundhedsstyrelsens givne retningslinier. Når der kommer klarhed over under hvilken form gudstjenesten kan afholdes, vil dette blive meldt ud.

Sognepræsterne Rikke og John kan træffes på tlf.6443 1643 og 6445 1033, samt på mail. 
Vi skal passe på hinanden og det gør vi bedst ved at tage hensyn og sørge for god håndhygiejne.


  NYT Telefonnummer til kirkekontoret:

29 47 18 07 

 

Sognepræst Rikke Knudsen

træffes stadig på

tlf. 64 43 16 43


 Webmaster: Jan Julin, formand@aarupkirke.dk, Kuno Ringer, kuri@km.dk og Rikke Knudsen, rsk@km.dk

 

 NB: Al gengivelse af hjemmesidens indhold må kun ske efter forudgående aftale med webmaster.