Velkommen til Aarup kirkes hjemmeside

 

Opdateret: 21. oktober 2016   


NYT! kirkebladet for oktober-november er udkommet.
Kirkebladet kan hentes i Meny, på biblioteket, i sognelokalerne, i kirken eller læses her på hjemmesiden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opdateret den 16. sep af Jan Julin:

 

Efter opstillingsmøde, er der en liste med kandidater til Aarup menighedsråd.

Indlevering af evt. alternativliste kandidatliste

Det er muligt at indlevere en alternativ liste jf. cikulærer nr 9359 af den 19 april 2016 om valg til menighedsråd

 

Kandidatlisten   
For at stille op til menighedsrådet skal du skrives på en kandidatliste, som skal indleveres til valgbestyrelsens bemyndigede i perioden 20. september 2016 kl. 19:00 til 27. september 2016 kl. 19:00 for at være gældende.

 

På kandidatlisten skal anføres både kandidater og stillere. Stillere er de vælgere, der bakker op om kandidaterne på listen.

Kandidatlisten skal afleveres til;

Annette Henderson
Fuglebakken 36
5560 Aarup

Aftale om evt aflevering af liste kan ske på tlf: 2751 7421

 

Hvem kan stille op?
For at kunne stille op er der nogle betingelser, du skal opfylde.

Du skal:

  • være medlem af folkekirken
  • være fyldt 18 år på valgdagen den 8. november 2016
  • have dansk indfødsret eller have haft bopæl i Danmark uafbrudt i et år forud for valgdagen 
  • ikke være medlem af en valgmenighed
  • bo i sognet, have løst sognebånd til din præst, eller på anden måde have flyttet din valgbarhed.

Du må ikke:

  • være ansat som præst i folkekirken, eller
  • være ansat som medarbejder i kirken i et ansættelsesforhold med en varighed på en måned eller derover og en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid, der overstiger 8 timer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salmernes tekster og melodier kan findes  på hjemmesiden ww.dendanskesalmebogonline.dk

 

 Webmaster: Jan Julin, formand@aarupkirke.dk, Kuno Ringer, kuri@km.dk og Rikke Knudsen, rsk@km.dk

 

NB: Al gengivelse af hjemmesidens indhold må kun ske efter forudgående aftale med webmaster.